Bahagian Pembangunan Digital

Merupakan bahagian yang bertangungjawab dalam menguruskan perlaksanaan pembelajaran digital di Universiti Malaysia Terengganu. Ia merangkumi penyediaan dan pengurusan keseluruhan platform e-Pembelajaran di Universiti dan pembangunan kandungan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.

Platform Utama Sistem e-Pembelajaran

e-Learning Support

Submit

e-Learning Services

We provide e-Learning services to Universiti Malaysia Terengganu student and lecturer, our services such as

  • e-Learning platform management and maintenance
  • e-Learning Support
  • Teaching Content Development Support
  • e-Learning implementation consultation services
  • e-Learning System customization services
  • e-Learning Studio
  • e-Learning Application and Support tools
  • University Web Development and Support