Bahagian Pembangunan Digital

Merupakan bahagian yang bertangungjawab dalam menguruskan perlaksanaan pembelajaran digital di Universiti Malaysia Terengganu. Ia merangkumi penyediaan dan pengurusan keseluruhan platform e-Pembelajaran di Universiti dan pembangunan kandungan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.

Platform Utama Sistem e-Pembelajaran

e-Learning Support

Submit

Perkhidmatan e-Pembelajaran

Tempahan boleh dibuat melalui pautan berikut: https://support.epembelajaran.umt.edu.my/booking/

Antara perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Digital adalah seperti berikut:

  • Bantuan khidmat perundingan mengenai pembangunan kandungan pembelajaran digital seperti Self Instructional Material (SIM) untuk Open and Distance Learning (ODL), Massive Open Online Course (MOOC), Microcredential (MC) dan lain-lain.
  • Bantuan latihan/khidmat sokongan yang berkaitan e-Pembelajaran
  • Pembangunan Aplikasi Teknologi Immersif untuk PdP
  • Khidmat bantuan dan sokongan teknikal berkaitan sistem e-Pembelajaran
  • Penggunaan Studio e-Pembelajaran
  • Penyediaan dan penyuntingan bahan kandungan PdP digital
  • Pengurusan dan penyelenggaraan platform e-Pembelajaran